Zaburzenia związane z używaniem Internetu. Część 2. Zachowania związane z uzależnieniem i wpływ nowych technologii

29.12.2021
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie