Alkoholowy zespół abstynencyjny – zasady leczenia ambulatoryjnego

07.03.2023
Alcohol withdrawal syndrome: outpatient management
Samuel M. Tiglao, Erica S. Meisenheimer, Robert C. Oh
Konsultacja i komentarz: dr n. med. Rafał Jaeschke, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie; Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
American Family Physician, 2021; 104 (3): 253–262

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Polineuropatie
  • Przewlekłe zapalenie trzustki