Kompulsywne zachowania seksualne – pornografia

16.05.2023
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień