Skuteczność propranololu w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi

Skuteczność propranololu w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi – przegląd systematyczny z metaanalizą

03.04.2018
Omówienie artykułu*: Propranolol for the treatment of anxiety disorders: systematic review and meta-analysis
S.A. Steenen, A.J. van Wijk, G.J.M.G. van der Heijden i wsp.
Journal of Psychopharmacology, 2016; 30 (2): 128–139