Ewolucja objawów lękowych i depresyjnych u osób poddanych izolacji w związku z epidemią COVID-19

Ewolucja objawów lękowych i depresyjnych u osób poddanych izolacji w związku z epidemią COVID-19 – wyniki badania obserwacyjnego

29.06.2021
Trajectories of anxiety and depressive symptoms during enforced isolation due to COVID-19 in England: a longitudinal observational study
Omówienie artykułu: D. Fancourt, A. Steptoe, F. Bu
Lancet Psychiatry, 2021; 8: 141–149