Zaburzenie lękowe napadowe
Wytyczne dotyczące postępowania klinicznego opracowane przez American Psychiatric Association - Cz. II:
Rozpoznanie

03.09.2013
Omówienie artykułu: Practice guideline for the treatment of patients with panic disorder. Second Edition. American Journal of Psychiatry, 2009; 166 (suppl.)
Opracował lek. Piotr Masternak
Konsultował prof. dr hab. med. Jerzy Landowski, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Katedry Chorób Psychicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego