ADHD – repetytorium A.D. 2021

10.02.2022
prof. Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jesień Pediatryczna 2021 - 20 września - 13 listopada

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  • Zespół Tourette'a
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)