Zaburzenia

Zaburzenia afektywne i lęki więcej

Zaburzenia zachowania więcej

Zaburzenia snu więcej

Całościowe zaburzenia rozwojowe więcej

  • Aspekty naukowe, kliniczne i społeczne autyzmu
    Kluczową dla ustalenia diagnozy autyzmu pozostaje kwestia nieprawidłowości w zakresie społecznych zdolności poznawczych wpływających na możliwość rozpoznawania emocji i utrzymywania uwagi w kontaktach z innymi osobami.
  • Trudne obszary w diagnozie ASD
    Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Małgorzaty Janas-Kozik i lek. Krzysztofa M. Wilczyńskiego wygłoszonego na XIV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2022”.
  • Czy zaburzenia ze spektrum autyzmu są konsekwencją czy „zdobyczą” ewolucji?
    Kto w społeczeństwach pierwotnych miał więcej cech obecnie uważanych za autystyczne? Dlaczego płeć męska dominuje wśród osób z ASD? Czego będą dotyczyły najbliższe badania genów? Odpowiada prof. Małgorzata Janas-Kozik.

Psychozy więcej

Zaburzenia odżywiania się więcej

Uzależnienia/substancje więcej

Inne więcej