Zaburzenia

Zaburzenia afektywne i lęki więcej

Zaburzenia zachowania więcej

Zaburzenia snu więcej

 • Higiena snu dzieci i młodzieży
  Młodzież potrafi reagować dużą niechęcią na próby narzucenia określonego schematu postępowania. Zasady higieny snu warto zatem przedstawiać nastolatkom nie jako nakaz, który ma być bezwzględnie realizowany, ale raczej jako zestaw zachowań prozdrowotnych, które przynoszą szereg konkretnych korzyści.
 • Parasomnie u dzieci
  Parasomnie to zbiorcze określenie dla grupy różnorodnych zaburzeń snu. Występują znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych. W większości przypadków ich obecność jest przejawem niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, a nie stanu chorobowego. Z wiekiem częstość ich występowania zmniejsza i nieraz ustępują samoistnie w okresie pokwitania.
 • Leczenie bezsenności i nieprawidłowych zachowań związanych ze snem u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Omówienie wytycznych American Academy of Neurology 2020. Zaburzenia snu obejmują między innymi: trudności w zasypaniu i podtrzymaniu snu, nieregularny rytm snu i czuwania, częste i przedłużające się przebudzenia w nocy, krótki czas trwania snu czy wczesne budzenie się rano.

Całościowe zaburzenia rozwojowe więcej

Psychozy więcej

Zaburzenia odżywiania się więcej

Uzależnienia/substancje więcej

 • Dopalacze
  „Dopalacze” to potoczne określenie na grupę nowych substancji psychoaktywnych. Za substancję psychoaktywną uznaje się taką, która modyfikuje funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Działanie to może być pobudzające, hamujące lub halucynogenne. Należy podkreślić, że powszechnie stosowany termin „narkotyk” nie jest tożsamy z „substancją psychoaktywną”.
 • Syndrom DDA lub DDD – dziedzictwo dorastania w dysfunkcyjnej rodzinie
  Z uwagi na bardzo duże rozpowszechnienie choroby alkoholowej jest bardzo wiele osób określanych jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Ale rodzin dysfunkcyjnych było i jest więcej, niż te z problemem uzależnienia.
 • Objawy uzależnienia od nowych mediów u małych dzieci
  Jakie są pierwsze sygnały uzależnienia od nowych mediów, które można zaobserwować u małych dzieci? Jak powinni reagować na nie rodzice? Odpowiada dr hab. Maciej Pilecki.

Inne więcej