Zaburzenia snu

 • Nadmierna senność u dzieci i młodzieży

  Problem hipersomnii znacznie częściej dotyczy młodzieży niż dzieci. W piśmiennictwie można znaleźć zróżnicowane dane na temat częstości jej występowania w populacji pediatrycznej. Ocenia się, że na nadmierną senność z różnych przyczyn skarży się 10–20% dzieci i nawet do 47% nastolatków.

 • Bezsenność u dzieci i młodzieży

  Częstość występowania bezsenności w populacji pediatrycznej różni się w zależności od źródeł, przyjętych kryteriów diagnostycznych oraz etapu rozwojowego badanych i mieści się w zakresie 20–62%. W przypadku nastolatków bezsenność częściej dotyczy dziewcząt niż chłopców.

 • Higiena snu dzieci i młodzieży

  Młodzież potrafi reagować dużą niechęcią na próby narzucenia określonego schematu postępowania. Zasady higieny snu warto zatem przedstawiać nastolatkom nie jako nakaz, który ma być bezwzględnie realizowany, ale raczej jako zestaw zachowań prozdrowotnych, które przynoszą szereg konkretnych korzyści.

 • Parasomnie u dzieci

  Parasomnie to zbiorcze określenie dla grupy różnorodnych zaburzeń snu. Występują znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych. W większości przypadków ich obecność jest przejawem niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, a nie stanu chorobowego. Z wiekiem częstość ich występowania zmniejsza i nieraz ustępują samoistnie w okresie pokwitania.

 • Leczenie bezsenności i nieprawidłowych zachowań związanych ze snem u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Omówienie wytycznych American Academy of Neurology 2020. Zaburzenia snu obejmują między innymi: trudności w zasypaniu i podtrzymaniu snu, nieregularny rytm snu i czuwania, częste i przedłużające się przebudzenia w nocy, krótki czas trwania snu czy wczesne budzenie się rano.

 • Bezsenność u niemowląt i małych dzieci

  Niniejszy artykuł zawiera wiele podstawowych informacji dotyczących fizjologii snu i łagodnych zaburzeń. Pokazuje również jak sobie radzić w przypadku cięższych zaburzeń negatywnie wpływających na funkcjonowanie rodziny.

 • Behawioralne zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – komentarz

  Behawioralne zaburzenia snu i czuwania, obok głównego problemu zdrowotnego u dziecka, z którym rodzice zgłaszają się do lekarza, są jednym z najczęstszych problemów poruszanych w gabinetach pediatrycznych.

 • Parasomnie u dzieci

  Zasypianie, cykliczne następowanie po sobie snu z szybkimi ruchami gałek ocznych (rapid eye movement – REM) i bez (nonrapid eye movement – NREM), przechodzenie z jednego stadium snu w kolejne, budzenie się ze snu – wszystkie te procesy związane są ze złożonymi zmianami wielu procesów fizjologicznych.