Czy w Polsce ADHD u dzieci jest właściwie diagnozowane? Czy otrzymują one specjalistyczną pomoc?

12.07.2022
prof. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół Tourette'a
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)