W jakich sytuacjach u dziecka z ADHD należy wdrożyć farmakoterapię?

27.09.2022
prof. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  • Zespół Tourette'a