Jak rozmawiać i jak pomagać ofiarom przemocy?

26.02.2016
prof. Marta Makara-Studzińska