Czy są przeprowadzane szkolenia dla nauczycieli na temat zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży?

18.02.2020
dr hab. n. med. Barbara Remberk
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie