Gdzie kierować, gdzie się zgłaszać z dzieckiem/nastolatkiem mającym problemy psychiczne?

11.03.2020
dr hab. n. med. Barbara Remberk
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie