Związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a częstością występowania problemów internalizacyjnych i eksternalizacyjnych wśród młodzieży

Intensywność korzystania z mediów społecznościowych a ryzyko rozwijania się problemów internalizacyjnych i eksternalizacyjnych wśród młodzieży amerykańskiej

23.07.2021
Associations between time spent using social media and internalizing and externalizing problems among US youth
Omówienie artykułu: K. Riehm, K.A. Feder, K.N. Tormohlen i wsp.
JAMA Psychiatry, 2019; 11: 1–9