Jakie są obecnie główne problemy psychiczne młodych pacjentów?

26.05.2021
prof. Małgorzata Janas-Kozik
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu