Jak rodzina dziecka z problemami psychicznymi może mu pomóc?

29.06.2021
prof. Małgorzata Janas-Kozik
Członek Prezydium ZG PTP
Pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu