Na jakim etapie jest obecnie reforma psychiatrii dzieci i młodzieży?

03.06.2022
prof. Małgorzata Janas-Kozik
Członek Prezydium ZG PTP
Pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu