Związek między występowaniem objawów psychotycznych u młodzieży a stopniem zanieczyszczenia powietrza

08.12.2021
Omówienie artykułu: Association of air pollution exposure with psychotic experiences during adolescence
J.B. Newbury, L. Arseneault, S. Beevers i wsp.
JAMA Psychiatry, 2019; 76 (6): 614–623. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0056

Wybrane treści dla pacjenta: