Jakie są zasadnicze cechy choroby dwubiegunowej u dzieci i młodzieży?

14.06.2022
dr n. med. Lena Cichoń
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu