Na które z wczesnych objawów choroby dwubiegunowej należy zwracać uwagę u dzieci i młodzieży?

23.08.2022
dr n. med. Lena Cichoń
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży