Czy u dzieci i młodzieży mówi się o „spektrum choroby dwubiegunowej”? Jakie obejmuje ono objawy w tej grupie pacjentów?

20.09.2022
dr n. med. Lena Cichoń
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Choroba afektywna dwubiegunowa