Jakie objawy obserwuje się u dzieci z zespołem Aspergera?

11.04.2020
lek. Lena Cichoń
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.