Diagnostyka różnicowa niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnostyka różnicowa niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń ze spektrum autyzmu – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

13.01.2022
State of the field: differentiating intellectual disability from autism spectrum disorder
A. Thurm, C. Farmer, E. Salzman i wsp.
Frontiers in Psychiatry, 2019; 10: 526; doi: 10.3389/fpsyt.2019.00526