Jakie korzyści płyną z właściwego rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu?

04.01.2023
prof. Małgorzata Janas-Kozik
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu