Jakie ryzyko niesie ze sobą podejmowanie niesamobójczych samookaleczeń?

02.01.2021
prof. Agnieszka Gmitrowicz
Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Sekcja Naukowa Suicydologii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne