Jak postępować z pacjentami, którzy dokonują niesamobójczych okaleczeń?

16.03.2021
prof. Agnieszka Gmitrowicz
Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Sekcja Naukowa Suicydologii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne