Skuteczność pirfenidonu w chorobie śródmiąższowej płuc w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

27.02.2023
Opracował: dr n. med. Kamil Polok
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklika UJ CM
Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM
na podstawie: Randomized, Double Blinded, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Safety, Tolerability and Efficacy of Pirfenidone in Patients with Rheumatoid Arthritis Interstitial Lung Disease. I. Rosas, J. Solomon, S. Donoff, F. Woodhead, G. Raghu, G. Hilary, T. Network Investigators

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa
  • Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc
  • Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci
  • Mieszana choroba tkanki łącznej
  • Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc
  • Pęcherzyca
  • Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc
  • Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc
  • Idiopatyczne włóknienie płuc
  • Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc
Zdjęcie tygodnia
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.