Jak długo leczyć osteoporozę - przerywać terapię czy nie przerywać?

08.12.2020
prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek, Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi