Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu układowych zapaleń naczyń

24.02.2023
dr n. med. Jan Sznajd
Raigmore Hospital, NHS Highlands

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią
  • Wrodzony przerost nadnerczy
  • Plamica Schönleina-Henocha (zapalenie naczyń związane z IgA)
  • Choroba Behçeta
  • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  • Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.