Co nowego w Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok?

26.10.2018
Opracowała: Małgorzata Ściubisz
Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 104)

W dniu 25 października 2018 roku opublikowano Program Szczepień Ochronnych na rok 2019. Wprowadzone zmiany podsumowano poniżej.

Część I.A Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

1) Szczepienie przeciwko gruźlicy

– zmieniono zasadę szczepienia noworodków przeciwko o gruźlicy – jest: „szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego” było: „szczepienie noworodków przeciw gruźlicy oraz przeciwko WZW typu B powinno być przeprowadzone jednocześnie w ciągu 24 godzin po urodzeniu lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego”

2) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

– przesunięto podanie drugiej dawki (przypominającej) szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z 10. na 6. rok życia

Cześć B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi

1) Szczepienie przeciwko WZW typu B

– zasady szczepienia osób w fazie zaawansowanej choroby nerek przeniesiono do „Części III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”

2) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

– zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków – jest: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g” było: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży”

Część III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym

1) Szczepienie przeciwko WZW typu B

– dodano zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6w1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6w1 należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”

– dodano zapis dotyczący szczepienia osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych: „dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l); zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6–12 miesięcy”

2) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

– dodano zapis, w którym wyjaśniono, że dawkę przypominającą szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce przesunięto z 10. na 6. rok życia w  celu zapewnienia ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki; przeniesienie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadnia się sytuacją epidemiologiczną odry w Europie

– dodano zapis o zasadach podania drugiej dawki (przypominającej) skojarzonej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce: „szczepienie przypominające szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce będzie realizowane w dwóch rocznikach, tj. w 6. roku życia do czasu osiągnięcia przez 6-latki 10. roku życia oraz w 10. roku życia. Dzięki temu nie trzeba będzie prowadzić szczepień wyrównawczych w 7., 8., i 9. rż. Szczepieniem tym są objęte dziewczęta i chłopcy”

3) Szczepienie przeciwko gruźlicy

– dodano zapis: „w przypadku przeprowadzenia szczepienia przeciw gruźlicy przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego należy w szczególnie uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę”

– usunięto zapis: „w przypadku odroczenia przeprowadzenia szczepienia przeciw gruźlicy w pierwszej dobie życia, szczepionkę należy podać w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego”

4) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

– doprecyzowano zapis dotyczący zasad szczepienia dzieci z grup ryzyka: wskazano, że 4-dawkowy schemat szczepienia podstawowego, tj. trzy dawki szczepieniami pierwotnego oraz jedna dawka uzupełniająca (3+1), dotyczy również „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g”

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań