MZ znosi stan epidemii, ale chce utrzymać obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

11.05.2022
Małgorzata Solecka

Ministerstwo Zdrowia znosi stan epidemii. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia wprowadzający konieczne przepisy oraz projekt przewidujący, że od 16 maja 2022 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Niezależnie od tych zmian utrzymany zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla wybranych grup. I nadal nie będzie on egzekwowany.

Przypomnijmy. Obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19 objęte są:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego,
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
  • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Obowiązek zaszczepienia dotyczy osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia.

Wymienione w projekcie rozporządzenia osoby będą musiały posiadać ważny Unijny Certyfikat COVID (UCC), tzw. paszport szczepionkowy. Alternatywą dla szczepienia jest systematyczne wykonywanie testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Ponieważ jednak finansowanie testowania jest w tej chwili mocno ograniczane i dostępność do niego spada – również w placówkach ochrony zdrowia, jeśli nawet nie w tej chwili, to za kilka tygodni alternatywa może być czysto teoretyczna.

Niedawno zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, jaki jest aktualny odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 w poszczególnych zawodach medycznych – już samo to jest interesujące, że resort zdrowia, wprowadzając obowiązek szczepienia przeciwko COVID-19, nie dysponuje kompletnymi danymi na temat jego egzekwowania. Dane sprzed blisko miesiąca wyglądają bliźniaczo podobnie do tych ze stycznia i lutego br., więc można założyć, że nadal są aktualne. Odsetek zaszczepionych pracowników medycznych nie zmienia się bowiem od kilku miesięcy, mimo że 1 marca 2022 roku wszedł w życie obowiązek szczepienia.

Pełny podstawowy – czyli 2-dawkowy – schemat szczepienia ukończyło 93% lekarzy, 89% lekarzy dentystów, 88% diagnostów laboratoryjnych, 85% położnych, 84% farmaceutów i pielęgniarek oraz 79% felczerów. Najsłabiej zaszczepioną grupą zawodową (76%) pozostają fizjoterapeuci. Ministerstwo Zdrowia nie przetwarza danych dotyczących szczepienia trzecią (przypominającą) dawką szczepionki przeciwko COVID-19.

Brak postępów w szczepieniach (zwłaszcza w dużej grupie pielęgniarek oraz fizjoterapeutów) oraz „papierowy” wymiar obowiązku (wszedł w życie kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę, co znacząco zmniejszyło ewentualne zainteresowanie opinii publicznej tematem, ale już wcześniej wielu pracodawców sygnalizowało, że przepis pozostanie martwy, bo trudno go egzekwować lub wręcz jest to niemożliwe), to potężny znak zapytania nie przy sensie samej regulacji prawnej, bo ten trudno kwestionować, ale zdolności Ministerstwa Zdrowia do tworzenia przepisów, które realnie wpływają na rzeczywistość.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań