RzPP: złożono 880 wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

20.05.2022
Ponad 800 wniosków w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. www.gov.pl//web/rpp/ponad-800-wnioskow-w-ramach-funduszu-kompensacyjnego-szczepien-ochronnych

Jak poinformował Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP), mijają 3 miesiące od momentu powołania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. W tym czasie wpłynęło 880 wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu. Do tej pory wydano 97 decyzji, na podstawie których przyznano łącznie ponad 677 tys. zł w ramach odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne.

Wszystkie wnioski dotyczą szczepień przeciwko COVID-19, co odpowiada obecnemu zakresowi działania Funduszu. Od przyszłego roku obejmie on również szczepienia obowiązkowe. Większość wniosków złożono w formie tradycyjnej (83,6%), a 16,4% w formie elektronicznej. Niemal wszystkie wnioski złożono z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez RzPP. W zdecydowanej większości wnioski były składane przez osobę poddaną szczepieniu, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika nieprofesjonalnego (np. członka rodziny), a jedynie 1,4% wniosków złożono przez profesjonalnych pełnomocników.

O świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego ubiegają się najczęściej osoby w wieku 61–70 lat (28%), najmniej wniosków dotyczy dzieci w wieku 5–11 lat (0,3%). Najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckiego (15,8%), małopolskiego (11%), śląskiego (10,1%) oraz lubelskiego i wielkopolskiego (po 8,4%), a najmniej – z opolskiego (1,6%), warmińsko-mazurskiego (2,6%) i lubuskiego (3%).

W oparciu o analizę wniesionych wniosków RzPP wszczął 418 postępowań w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego z Funduszu. W 294 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania – najczęstszym powodem było niespełnienie podstawowego wymogu wskazanego w ustawie, jakim jest pobyt w szpitalu przez ≥14 dni. Z kolei 4 wnioski pozostawiono bez rozpoznania – mimo prośby ze strony RzPP nie uzupełniono braków we wnioskach, np. braku pełnomocnictwa. W pozostałych 164 sprawach trwa wstępna analiza wniosku lub uzupełnianie braków.

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przez pracowników Biura RzPP, sprawy są opiniowane przez Zespół ds. Świadczeń, działający przy RzPP, w skład którego wchodzą doświadczeni i uznani lekarze różnych specjalności. Przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki.

Połowa spraw, w których przyznano świadczenie z Funduszu, dotyczyła przypadków wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu. Pozostałe sprawy, które kwalifikowały się do przyznania świadczenia (≥14-dniowa hospitalizacja), były związane z takimi działaniami niepożądanymi jak zakrzepica zatok żylnych mózgu, zespól Guillaina i Barrégo, zakrzepica z małopłytkowością, małopłytkowość immunologiczna, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, a także zapalenie rdzenia kręgowego, ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego, limfadenopatia i bóle kostno-stawowe oraz pokrzywka.

– Chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że szczepionki przeciwko COVID19 są bezpieczne. Szczepionki, tak jak wszystkie produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są bardzo rygorystyczne, ustalone i szczegółowo zdefiniowane przez wytyczne Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi” – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań