ECDC o podawaniu dodatkowych dawek szczepionek przeciwko COVID-19

06.09.2021

Tłumaczyła: Małgorzata Ściubisz

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) opublikowało raport technicznych dotyczący podawania dodatkowych dawek szczepionek przeciwko COVID-19 osobom zaszczepionym w pełnym schemacie podstawowym. Poniżej przedstawiamy jego krótkie podsumowanie.

Najważniejsze wnioski

 • Szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym wszystkich kwalifikujących się do niego osób nadal powinno być priorytetem w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG).
 • Ważne jest, aby rozróżniać „dawki przypominające” podawane osobom, które optymalnie odpowiedziały na szczepienie podstawowe, od „dawek dodatkowych” podawanych osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca. Dawki przypominające podaje się osobom zaszczepionym (tj. tym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy ochrony, która może się zmniejszać (np. w raz z upływem czasu od szczepienia – przyp. red.). Dodatkowe dawki w ramach podstawowego schematu szczepienia można podawać osobom ze znacznym upośledzeniem odporności, które po standardowym szczepieniu podstawowym mogły nie osiągnąć optymalnej ochrony.
 • Oceniając konieczność podawania dawek przypominających szczepionek przeciwko COVID-19 z punktu widzenia zdrowia publicznego, należy mieć na uwadze, że głównym celem szczepień jest zapobieganie ciężkim przypadkom COVID-19. Należy uwzględnić skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19 w zapobieganiu ciężkim postaciom tej choroby.
 • Dostępne aktualnie dane naukowe dotyczące skuteczności rzeczywistej szczepionek przeciwko COVID-19 i czasu utrzymywania się ochrony wskazują, że wszystkie preparaty dostępne w krajach UE/EOG charakteryzują się bardzo dużą skutecznością w zapobieganiu ciężkim postaciom COVID-19, hospitalizacjom z jej powodu oraz zgonom. Sugeruje to, że nie ma pilnej potrzeby podawania dawek przypominających w pełni zaszczepionym osobom z populacji ogólnej.
 • Już teraz należy rozważyć możliwość podania dodatkowej dawki szczepionki osobom, u których odpowiedź immunologiczna na podstawowe szczepienie przeciwko COVID-19 mogła być niewystarczająca. Dotyczy to wybranych grup pacjentów z upośledzeniem odporności (np. osoby po przeszczepieniu narządu miąższowego). Należy to postrzegać jako podanie dodatkowej dawki w ramach schematu podstawowego, a nie dawki przypominającej. W ramach środków ostrożności można również rozważyć podanie dodatkowej dawki szczepionki osobom w wieku senioralnym, w szczególności przebywającym w placówkach opieki długoterminowej.
 • Należy również rozważyć pełne szczepienie przeciwko COVID-19 wszystkich kwalifikujących się osób z bliskiego otoczenia pacjentów w stanie immunosupresji lub innych wrażliwych grup, w tym personelu medycznego sprawującego nad nimi opiekę.
 • Należy kontynuować ścisłe monitorowanie skuteczności szczepionek i występowania zakażeń przełamujących, zwłaszcza wśród osób obciążonych ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz przebywających w placówkach zamkniętych, a w przypadku znacznego zmniejsza skuteczności szczepienia w jednej z grup populacji, podjąć odpowiednie decyzje.
 • W sytuacji kontaktu z osobami z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, kluczową strategią zmniejszania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 pozostaje zachowanie dystansu fizycznego (jeśli dotyczy), noszenie masek zasłaniających usta i nos (zwłaszcza, jeżeli nie można zachować dystansu fizycznego) oraz higiena rąk i dróg oddechowych. Powyższe niefarmakologiczne metody zmniejszania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 powinny stanowić uzupełnienie szczepień ochronnych, zwłaszcza w warunkach zwiększonego ryzyka transmisji wirusa, tj. w placówkach opieki długoterminowej, oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci z grup ciężkiego przebiegu COVID-19.
 • Potrzebne są dodatkowe dane naukowe dla przyszłego planowania strategii podawania dawek przypominających. Aktualnie przede wszystkim brakuje danych dotyczących korelatów ochrony przed COVID-19 dla różnych grup populacji, odstępu między szczepieniem podstawowym a dawką przypominającą, a także czasu utrzymywania się odporności w poszczególnych grupach wiekowych, grupach ryzyka, w zależności od preparatu, schematu szczepienia (homologiczny lub heterologiczny) oraz wobec wariantów budzących obawę (VOC). Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebne są badania obserwacyjne z prospektywnym zbieraniem danych, a także ścisły nadzór nad występowaniem zakażeń przełamujących w populacji ogólnej i w określonych jej grupach.
 • Należy ocenić oraz porównać korzyści i ryzyko związane z ewentualnym podawaniem dawek przypominających. Korzyści z takiego postępowania mogą obejmować poprawę skuteczności szczepionek w zapobieganiu ciężkim postaciom COVID-19, chorobie o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu lub zespołowi post-covid (inaczej long COVID), zakażeniu SARS-CoV-2 i transmisji wirusa. Natomiast ryzyko może dotyczyć występowania zdarzeń niepożądanych oraz konsekwencji dla zdrowia publicznego (np. negatywny wpływ na zaufanie do szczepień i wyszczepialność, dostępność szczepionek na świecie).
 • Komunikat o ewentualnym podawaniu dodatkowych dawek szczepionek należy przygotować ostrożnie i przekazać społeczeństwu w przejrzysty, proaktywny i jasny sposób, aby uniknąć negatywnego wpływu na zaufanie do szczepień.
 • Należy wyraźnie rozróżnić wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej na standardowy podstawowych schemat szczepienia, np. u osób z upośledzeniem odporności, a dawkami przypominającymi podawanymi w sytuacji zmniejszania się ochrony poszczepiennej lub zjawiska ucieczki immunologicznej.
 • Wiele krajów spoza UE/EOG wciąż zmaga się problemem niedoboru szczepionek i niewystraczającym odsetkiem zaszczepionych w swoich populacjach. Należy mieć na uwadze, że podjęcie decyzji o podawaniu dawek przypominających osobom z populacji ogólnej w krajach UE/EOG może pogłębić problem niedoboru szczepionek na świecie.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań