Czy pacjent może pozwać szpital za zakażenie SARS-CoV-2 w placówce?

19.08.2021
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Do szpitala przyjęto pacjenta bez objawów COVID-19 (dodatkowo wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wykonanego przed przyjęciem był ujemny). W trakcie hospitalizacji wystąpiły objawy COVID-19, a zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono w badaniu molekularnym. Czy pacjent może pozwać szpital za zakażenie SARS-CoV-2 w placówce? Czy ubezpieczyciel szpitala może rozszerzyć pozwanie o roszczenia, o które wystąpił pacjent, na niezaszczepiony personel? Czy w Polsce są już prowadzone takie sprawy?

Pacjent może pozwać podmiot leczniczy za zakażenie go SARS-CoV-2 w szpitalu oraz przypozwać personel szpitala odpowiedzialny za zakażenie pacjenta. Z pewnością w Polsce są już prowadzone takie sprawy.

Większe szanse na uzyskanie odszkodowania za zakażenie ma pacjent przyjmowany do szpitala bez objawów COVID-19, z ujemnym wynikiem testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, u którego objawy choroby rozwinęły się podczas pobytu w podmiocie leczniczym lub w krótkim okresie po wypisaniu. Zakażenie pacjenta SARS-CoV-2 w trakcie hospitalizacji, które doprowadziło do rozwoju COVID-19, może zostać uznane w toku procesu sądowego za zakażenie szpitalne,1 jeśli wystąpiło w związku z udzieleniem mu świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy choroba:

  • nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania lub
  • wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Szanse na uzyskanie przez pacjenta odszkodowania z tego tytułu zależą jednak od całokształtu okoliczności konkretnego przypadku i wykazania przez pacjenta przed sądem naruszeń reżimu sanitarno-epidemiologicznego, które miały wpływa na wywołanie u niego zakażenia. Ocenie sądu podlega przede wszystkim wdrożenie w szpitalu odpowiednich działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych – w szczególności organizacji pobytu pacjenta adekwatnie do stanu jego zdrowia z zapewnieniem warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne2. Obowiązki te powinny być realizowane niezależnie od źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ogłoszenia stanu epidemii.

Kwestia szczepienia personelu to okoliczność, za którą podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności, gdyż ten rodzaj profilaktyki zakażeń w szpitalu aktualnie wymaga zgody personelu (szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest obowiązkowe), a więc ta okoliczność nie może być obciążająca dla podmiotu leczniczego. Personel szpitala nie jest także jedynym potencjalnym źródłem zakażenia SARS-CoV-2 w szpitalu, ponieważ są nim także inni pacjenci przyjmowani do szpitala. Warto pamiętać, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną szczepienie przeciwko COVID-19 nie zapewnia pełnej ochrony przed samym zakażeniem SARS-CoV-2, a przede wszystkim zapobiega zachorowaniom na COVID-19, zwłaszcza o ciężkim przebiegu i zgonom z jej powodu. Oznacza to, że źródłem zakażenia pacjenta może być także zaszczepiony personel, który przechodzi chorobę bezobjawowo, oraz inni zaszczepieni hospitalizowani pacjenci.

Przypisy:

1. Definicja zawarta w art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 11 i art. 14 ust. 1 pkt 3 b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań