Powikłania zakrzepowe u pacjenta z COVID-19

Ciekawe przypadki z Polish Archives of Internal Medicine. Zakrzepica żyły wrotnej w przebiegu COVID-19

14.09.2022
Acute portal vein thrombosis secondary to COVID-19
dr n. med. Krzysztof Dąbkowski1, lek. Maria Salmanowicz1, lek. Sandra Majcher1, prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz2, prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska1
1 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Polish Archives of Internal Medicine, 2022; doi: 10.20 452/pamw.16 162

Wybrane treści dla pacjenta
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Zakrzepica o nietypowej lokalizacji
  • Zakrzepica żylna
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej