mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST. Wytyczne European Society of Cardiology 2008

23.02.2009
opracowanie na podstawie: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology
F. Van de Werf, J. Bax, A. Betriu, C. Blomstrom-Lundqvist, F. Crea, V. Falk, G. Filippatos, K. Fox, K. Huber, A. Kastrati, A. Rosengren, P.G. Steg, M. Tubaro, F. Verheugt, F. Weidinger, M. Weis
European Heart Journal, 2008; 29: 2909–2945

Od Redakcji: Poniżej przedstawiamy skrótowe opracowanie wytycznych, zawierające wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej (pełny tekst – p. "Kardiologia Polska" 2/09, supl.). Przy zaleceniach podano w nawiasach kwadratowych ich siłę i stopień wiarygodności danych, używając klasyfikacji przedstawionej w tabeli 1.

Opracował dr med. Grzegorz Goncerz na podstawie tłumaczenia dr med. Marioli Szulik
Konsultował prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Skróty: ACEI – inhibitor konwertazy angiotensyny, ACT – aktywowany czas krzepnięcia, ARB – bloker receptora angiotensynowego, ASA – kwas acetylosalicylowy, AV – przedsionkowo-komorowy, CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe, HNF – heparyna niefrakcjonowana, HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa, IABP – kontrapulsacja wewnątrzaortalna, ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator, LBBB – blok lewej odnogi pęczka Hisa, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, PCI – przezskórna interwencja wieńcowa, PCWP – ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych, STEMI – świeży zawał serca z uniesieniem odcinków ST, VF – migotanie komór, VT – częstoskurcz komorowy

Tabela 1. Klasyfikacja zaleceń i danych naukowych

klasa (siła) zalecenia
Idane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze jest korzystne, użyteczne i skuteczne (co oznacza: zdecydowanie powinno się stosować daną interwencję – przyp. red.)
IIdane naukowe lub opinie dotyczące przydatności lub skuteczności określonego postępowania diagnostycznego lub leczniczego nie są zgodne IIa dane naukowe lub opinie przemawiają za użytecznością lub skutecznością (co oznacza: raczej stosować – przyp. red.)
IIbużyteczność lub skuteczność jest słabiej potwierdzona przez dane naukowe lub opinie (co oznacza: można rozważyć stosowanie – przyp. red.)
IIIdane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze nie jest użyteczne ani skuteczne, a w niektórych przypadkach może być szkodliwe (co oznacza: zdecydowanie nie należy stosować danej interwencji – przyp. red.)
stopień wiarygodności danych
Adane pochodzące z licznych badań z randomizacją lub z metaanaliz
Bdane pochodzące z jednego badania z randomizacją lub z dużych badań bez randomizacji
Cuzgodniona opinia ekspertów lub dane pochodzące z małych badań, lub z badań retrospektywnych bądź rejestrów

Wprowadzenie

Definicja świeżego zawału serca

 • Świeży zawał serca definiuje się w wieloraki sposób na podstawie kryteriów klinicznych, elektrokardiograficznych (EKG), biochemicznych i patomorfologicznych (p. Uniwersalna definicja zawału serca. Uzgodnione stanowisko ekspertów European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Heart Federation (2007)przyp. red.). Niniejsze wytyczne dotyczą pacjentów z objawami niedokrwienia mięśnia sercowego i z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w EKG (STEMI; nowe uniesienie odcinka ST w punkcie J w 2 sąsiadujących odprowadzeniach – w V2–V3 o >=0,2 mV u mężczyzn i >=0,15 mV u kobiet, a w innych o >=0,1 mV – przyp. red.) lub (przypuszczalnie) świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB). U większości takich pacjentów dojdzie do zwiększenia stężenia biomarkerów martwicy mięśnia sercowego w surowicy, a w EKG do rozwoju patologicznych załamków Q.

 • O tym się mówi

  • Wykorzystać potencjał cyfryzacji
   Kiedy ogłaszano obligatoryjne przejście na cyfrowe zwolnienia i recepty, w środowisku lekarskim nie brakowało obaw i słów krytyki pod adresem decydentów. Dzisiaj, kiedy pierwsze rozwiązania elektroniczne zdały pandemiczny egzamin, kolejne kroki w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia przyjmowane są z większym optymizmem.
  • Gra na zwłokę
   Spodziewam się korzystnego zakończenia spraw przeciwko Centrum Egzaminów Medycznych. Mamy w ręku argument Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niekonstytucyjność regulacji ograniczających dostęp do pytań z egzaminów, które już się odbyły – mówi Bartosz Wilk, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog.
  • Większość lekarzy bez dodatku
   Niespełna co piąty lekarz otrzymał dodatek za pracę z pacjentami chorymi na COVID-19 – wynika z ankiety, której wyniki opublikowało Porozumienie Rezydentów. OZZL i izby lekarskie potwierdzają, że większość lekarzy – tych, którym dodatki się należą według wytycznych MZ – pieniędzy nie otrzymała.