Jak często dochodzi do reinfekcji SARS-CoV-2?

07.06.2021
Małgorzata Ściubisz
Vitale J. i wsp.: Assessment of SARS-CoV-2 reinfection 1 year after primary infection in a population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. 2021. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.2959

W liście nadesłanym do redakcji „JAMA Internal Medicine” przedstawiono wyniki badania kohortowego, w którym oceniono ryzyko reinfekcji SARS-CoV-2 w populacji ogólnej mieszkańców regionu Lombardii we Włoszech.

Wyjściową populację badania stanowiły osoby, u których w okresie od lutego do lipca 2020 roku (pierwsza fala pandemii COVID-19 we Włoszech) metodą RT-PCR wykonano badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Kwalifikowano osoby niezależnie od wieku i wskazań do wykonania badania (osoby objawowe i bezobjawowe, u których badanie wykonano przesiewowo lub w ramach programu identyfikowania osób z kontaktu). Reinfekcję zdefiniowano jako dodatni wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 po upływie >90 dni od całkowitego ustąpienia pierwotnego zakażenia i ≥2 ujemne wyniki badania RT-PCR przed ponownym zakażeniem.

Ostatecznie w analizie uwzględniono 15 075 osób w wieku 0–108 lat (śr. ok. 59 lat), w tym 1579 z potwierdzonym w przeszłości zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 13 496 osób, u których wynika badania był ujemny. W okresie obserwacji wynoszącym średnio 280 dni (odchylenie standardowe – SD: 40 dni) reinfekcję potwierdzono u 5 z 1579 osób, u których w przeszłości potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (częstość: 0,31% [95% CI: 0,03–0,58]). Średni odstęp czasu między pierwotnym zakażeniem SARS-CoV-2 a reinfekcją wynosił średnio ponad 230 dni (SD: 90 dni). Wśród pozostałych 13 496 osób z wyjściowo ujemnym wynikiem badania RT-PCR, pierwotne zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 528 (częstość: 3,9% [95% CI: 3,5–4,2]). Na tej podstawie oszacowano, że skumulowana częstość reinfekcji SARS-CoV-2 w populacji wynosiła 1 przypadek/100 000 osobodni, podczas gdy pierwotnego zakażenia SARS-CoV-2 – 15 przypadków/100 000 osobodni.

Autorzy badania wskazali, że otrzymane wyniki sugerują małe ryzyko reinfekcji SARS-CoV-2, a odporność po pierwotnym zakażeniu może utrzymywać się przez co najmniej rok. Zwrócili jednak uwagę, że nie wiadomo na ile odporność uzyskana w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 będzie chronić przed reinfekcją nowymi wariantami wirusa (obserwację zakończono 28 lutego 2021 r., czyli przed okresem rozprzestrzeniania się nowych wariantów).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest