Aktualna prognoza rozwoju pandemii w Polsce według grupy MOCOS

10.01.2022
www.mocos.pl/pl/prognosis

Grupa MOCOS zaprezentowała kolejną krótkoterminową prognozę rozwoju pandemii w Polsce (ryciny). Aktualne prognozy różnią się od poprzednich głównie z powodu dwóch czynników:

  • prognozy obarczone są większą niż zazwyczaj dozą niepewności z powodu rozprzestrzeniającego się w Polsce wariantu Omicron, którego charakterystyka i dostępne na ten moment dane empiryczne wskazują na bardzo gwałtowny przebieg kolejnej fali.
  • liczba testów które zazwyczaj przeprowadzane są w Polsce może nie być wystarczająca do prawidłowego określenia dynamiki liczby zakażeń podczas nadchodzącej fali. Poniższe scenariusze liczby zdiagnozowanych zakażeń opracowano w oparciu o założenie że jesteśmy w Polsce w stanie przeprowadzić ok. 300 tys. testów dziennie. Jeśli liczba testów będzie mniejsza, szacujemy, że będze jeszcze mniej zdiagnozowanych zakażeń.

Z tego powodu grupa MOCOS przeliczyła ponownie prognozy z 3 stycznia rozbijając je na 3 scenariusze uwzględniające niepewność wyboru, punkt czasu, w którym było w Polsce ok. 100 osób zakażonych wariantem Omicron.

Ryc. 1. Scenariusz A. Założenia: 10 grudnia w Polsce było ok. 100 zakażonych na wariant Omicron. Liczba testów jest ograniczona do mniej więcej 300 tys. testów dziennie.

Ryc. 2. Scenariusz B. Założenia: 13 grudnia w Polsce było ok. 100 zakażonych na wariant Omicron. Liczba testów jest ograniczona do mniej więcej 300 tys testów dziennie.

Ryc. 3. Scenariusz C. Założenia: 17 grudnia w Polsce było ok. 100 zakażonych na wariant Omicron. Liczba testów jest ograniczona do mniej więcej 300 tys testów dziennie.

Ryc. 4. Prognoza zgonów przeprowadzona w oparciu o założenie, że częstotliwość zgonów przy wariancie Omicron będzie mniej więcej 6 razy mniejsza niż częstotliwość zgonów wśród osób zakażonych wariantem Delta.

Grupa MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19. Raporty i prognozy grupy MOCOS dostępne są na www.mocos.pl.

Analizy zespołu MOCOS oraz inne prognozy europejskie dostępne są także w serwisie European COVID-19 Forecast Hub, który jest tworzony we współpracy z ECDC i ma na celu zbieranie oraz zbiorcze opracowywanie krótkoterminowych prognoz rozwoju pandemii COVID-19 w krajach UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Oprócz poszczególnych prognoz w serwisie tym dostępna jest też prognoza mediany wszystkich zespołów, a także ewaluacja modeli wykorzystanych do prognozowania na bazie ostatnich tygodni.