Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19

01.04.2022
aktualizacja 8.04.2022
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 (wersja 1.1, 7.04.2022 r.). Dokument dotyczy zasad kierowania pacjentów z gorączką i/lub objawami infekcji dróg oddechowych na teleporady i wizyty stacjonarne w POZ, testowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Czytaj również: Komunikat Komitetu Sterującego ds. Zaleceń w COVID-19 AOTMiT

Podsumowanie zaleceń AOTMiT:

  • U pacjentów z gorączką i/lub objawami infekcji dróg oddechowych – teleporada lub wizyta w POZ – do decyzji lekarza. Lekarz POZ określa dalsze postępowanie w zależności od stopnia nasilenia objawów – kieruje na samoizolację, dając jednocześnie zalecenia o konieczności kontaktu w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub zaleca wizytę w POZ w przypadkach konieczności pogłębionej oceny stanu chorego i postępowania lub kieruje do szpitala w przypadku pacjentów w stanie ciężkim (schemat postępowania przedstawia rycina z załącznika 1).
  • Nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych (bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją.
  • W POZ nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów z gorączką i/lub objawami infekcji dróg oddechowych. Testowanie z wykorzystaniem szybkich testów antygenowych, w celu ewentualnego zróżnicowania postępowania terapeutycznego, należy rozważyć w grupach dużego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
  • Przy przyjęciu do szpitala testowanie w kierunku SARS-CoV-2 zalecane jest tylko ze wskazań klinicznych, jako element diagnostyki różnicowej. W przypadku pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu nasilonych objawów infekcji dróg oddechowych w ramach diagnostyki SARS-CoV-2 moz˙na wykorzystać szybkie testy antygenowe lub genetyczne (RT-PCR, RT-LAMP). W przypadku ujemnego wyniku testu antygenowego lub testu RT-LAMP u osób z utrzymującymi się objawami choroby można rozważyć RT-PCR.
  • W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów (jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie) – czas do decyzji lekarza, w zależności od stanu klinicznego oraz od ryzyka powikłań.
  • Nie zaleca się populacyjnych badań przesiewowych, z wyjątkiem wyznaczonych ośrodków monitorujących zagrożenia epidemiczne, w tym warianty alertowe SARS-CoV-2 (WSSE/ PZH i podmioty wskazane przez Państwową Inspekcję Sanitarną).
  • W celu monitorowania ognisk epidemicznych oraz zachorowań w skali regionalnej i krajowej niezbędne jest zgłaszanie do systemu EWP podejrzeń zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) oraz zachorowań potwierdzonych (dodatni wynik testu) – odpowiednik zgłoszenia ZLK-1.
  • Należy w każdym przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zgonu z powodu COVID- 19 powiadomić właściwą PSSE z wykorzystaniem druku ZLK-5.

(kliknij w obrazek, aby powiększyć rycinę)
strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!