Czy przed wykonaniem badania endoskopowego przewodu pokarmowego należy każdego pacjenta zbadać w kierunku zakażenia SARS-CoV-2?

11.10.2021
dr n. med. Małgorzata Szczepanek
Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Jak cytować: Wroczyńska A., Rymer W., Szczepanek M., Zimna T., Bagińska A., Biała M., Ściubisz M., Mrukowicz J., Skirmuntt E.: COVID-19 – co nowego. Med. Prakt., 2021; 10: 115–128

Skróty: ACIP – Advisory Committee on Immunization Practices, AGA – American Gastroenterological Association, AOTMiT – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, CDC – Centers for Disease Control and Prevention, CI (confidence interval) – przedział ufności, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, FDA (Food and Drug Administration) – (amerykańska) Agencja ds. Żywności i Leków, EMA (European Medicines Agency) – Europejska Agencja Leków, GKS – glikokortykosteroid(y), GMT (geometric mean titer) – średnia geometryczna miana, HFNOT (high-flow nasal oxygen therapy) – wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa, HR (hazard ratio) – hazard względny, NAAT (nucleic acid amplification test) – test amplifikacji kwasów nukleinowych, NIH (National Institutes of Health) – (amerykańskie) Narodowe Instytuty Zdrowia, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OR (odds ratio) – iloraz szans, PBMC (peripheral blood mononuclear cells) – jednojądrzaste komórki krwi obwodowej, POZ – podstawowa opieka zdrowotna, RCT (randomized controllled trial) – badanie z randomizacją, RT-PCR (reverse-transcription polymerase chain reaction lub reverse-transcriptase polymerase chain reaction) – reakcja odwrotnej transkrypcji i reakcja łańcuchowa polimerazy, RBD (receptor-binding domain) – domena wiążąca receptor, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ciężkiej niewydolności, SpO2 – wysycenie krwi tętniczej tlenem, VOC (variant of concern) – wariant wirusa budzący obawę, WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje i zalecenia przedstawione w niniejszym artykule oparto na danych zebranych do 28 września br. Informacje dotyczące pandemii COVID-19 są aktualizowane online w serwisie www.mp.pl/covid19.

Czy przed wykonaniem badania endoskopowego przewodu pokarmowego należy każdego pacjenta zbadać w kierunku zakażenia SARS-CoV-2?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w aktualnych wytycznych American Gastroenterological Association (AGA), opublikowanych we wrześniowym numerze „Gastroenterology”1. W związku z wprowadzeniem szczepień przeciwko COVID-19 zespół ekspertów AGA zaktualizował wytyczne z 2020 roku.2 Eksperci AGA sugerują, by nie wykonywać rutynowo badania w kierunku obecności wirusa u pacjentów bez objawów klinicznych zakażenia SARS-CoV-2 (niezależnie od ich zaszczepienia) przed badaniem endoskopowym górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym przed endosonografią, endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną i fiberosigmoidoskopią), gdyż korzyści z takiego postępowania nie przeważają nad potencjalnymi szkodami. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to zalecenie warunkowe, sformułowane na podstawie danych bardzo niskiej jakości. Formułując to zalecenie, autorzy założyli, że każdy pacjent przed badaniem endoskopowym wypełnia ankietę dotyczącą objawów mogących wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, u każdej osoby z dodatnim wywiadem wykonuje się test, a personel medyczny podczas wykonywania badania stosuje środki ochrony osobistej (przyłbicę, ochronę oczu i maskę – chirurgiczną lub N95 [lub N99, lub urządzenie filtrowentylacyjne PARP]). Eksperci zwracają uwagę również na to, że nie ma danych dotyczących różnych grup pacjentów, na przykład starszych lub w stanie immunosupresji.

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest