Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację przeglądu doniesień naukowych dla fawipirawiru w leczeniu COVID-19

02.04.2021
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o przeprowadzanym procesie aktualizacji zaleceń w obszarze farmakoterapii COVID-19 w związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych.

25 marca w ramach tej aktualizacji AOTMiT opublikowała nową wersję opracowania analitycznego dotyczącego skuteczności i profilu bezpieczeństwa fawipirawiru w leczeniu COVID-19. W opinii Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego AOTMiT nowe wyniki nie stanowią podstawy do zmiany treści zalecenia. AOTMiT nadal nie zaleca rutynowego stosowania fawipirawiru u chorych na COVID-19, ograniczając użycie tego leku do badań klinicznych.

Opracowanie jest dostępne na stronie: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/03/AOTMiT_COVID_19_Przeglad_Fawipirawir_v-1.1_2021.03.24.pdf

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest