Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację przeglądu doniesień naukowych dla bamlaniwimabu w leczeniu COVID-19

26.03.2021
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o przeprowadzanym procesie aktualizacji zaleceń w obszarze farmakoterapii COVID-19 w związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych.

23 marca w ramach tej aktualizacji AOTMiT opublikowała nową wersję opracowania analitycznego dotyczącego skuteczności i profilu bezpieczeństwa bamlaniwimabu w leczeniu COVID-19. Przegląd doniesień naukowych uzupełniono o analizę wyników nowych badań klinicznych. Uwzględniono także komunikat EMA z 5.03.2021 r. oraz dane nieopublikowane zamieszczone na stronie producenta leku.

Opracowanie jest dostępne na stronie: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/03/AOTMiT_COVID_19_Przeglad_Bamlaniwimab_v1.1_2021.03.23_new.pdf

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest