Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała przegląd doniesień naukowych dla glikokortykosteroidów (GKS) wziewnych w leczeniu COVID-19

30.04.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o przeprowadzanym procesie aktualizacji zaleceń dotyczących farmakoterapii COVID-19 w związku z nowymi dowodami naukowymi skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych.

29 kwietnia w ramach tej aktualizacji AOTMiT opublikowała opracowanie analityczne dotyczące skuteczności i profilu bezpieczeństwa glikokortykosteroidów (GKS) wziewnych w leczeniu COVID-19. AOTMiT podkreśla, że zidentyfikowane w ramach przeglądu dowody naukowe dotyczą wyłącznie budezonidu wziewnego.

Zgodnie z oceną AOTMiT wyniki włączonych do analizy badań wskazują, że wśród niehospitalizowanych pacjentów z COVID-19, leczenie wziewnym budezonidem może wiazać się z korzyścią kliniczną w postaci m.in. redukcji ryzyka hospitalizacji lub wizyt ratunkowych, skrócenia czasu do wyzdrowienia oraz redukcji częstości występowania objawów.

Opracowanie jest dostępne na: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/04/Wziewne-glikokortykosteroidy-w-COVID-19-Rapid-Review-wersja-1.0-27-kwietnia-2021-r..pdf

Zobacz także