Aktualizacja wytycznych AOTMiT dotyczących farmakoterapii w COVID-19

16.07.2021
dr n. med. Weronika Rymer

13.07.2021 r. na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ukazała się najnowsza wersja wytycznych poświęconych farmakoterapii w COVID-19 (wersja 2,8). Poprzednią wersję dokumentu uzupełniono o zalecenia dotyczące stosowania sarilumabu, tofacytynibu i sulodeksydu.

Sarilumab jest przeciwciałem monoklonalnym, inhibitorem interleukiny 6. Obecnie eksperci AOTMiT nie zalecają stosowania tego leku u pacjentów z COVID-19, ograniczając jego użycie jedynie do badań klinicznych, ponieważ wyniki 3 badań klinicznych stosowania sarilumabu u pacjentów z ciężką/krytyczną postacią COVID-19 są rozbieżne.

Tofacytynib to inhibitor kinaz janusowych (JAK). Obecnie eksperci AOTMiT nie zalecają stosowania również i tego leku u pacjentów z COVID-19, ograniczając jego użycie jedynie do badań klinicznych.

Sulodeksyd to lek przeciwzakrzepowy, zaliczany do grupy pochodnych heparyny. Obecnie eksperci AOTMiT nie zalecają stosowania tego leku u pacjentów z COVID-19, ograniczając jego użycie jednie do badań klinicznych ponieważ uznano, iż wyniki przeprowadzonych dotychczas badań nie są wystarczające do ostatecznego wnioskowania o skuteczności stosowania sulodeksydu u pacjentów z COVID-19.

Pełny tekst aktualnej wersji wytycznych AOTMiT jest dostępny na stronie Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja