Jakie akty prawne w Polsce lub UE regulują zasady przyznawania i stosowania Unijnych Certyfikatów COVID?

01.07.2021
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Jakie akty prawne w Polsce lub UE regulują zasady przyznawania i stosowania Unijnych Certyfikatów COVID?

Unijne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)1 z 14 czerwca 2021 r. wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu Unijny Certyfikat Covid to:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z  14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (tekst mający znaczenie dla EOG) PE/25/2021/REV/1 Dz.U. L 211 z 15.6.2021, str. 1—22;
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (tekst mający znaczenie dla EOG) PE/26/2021/REV/1, Dz.U. L 211 z 15.6.2021, str. 24–28.

Centralna infrastruktura informatyczna jest technicznie gotowa już od 1 czerwca 2021 r. Od tej daty rozpoczął się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu w UE 1 lipca 2021 r. (z sześciotygodniowym okresem przejściowym dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań).2

Aktem prawnym w Polsce regulującym przetwarzanie danych osób zaszczepionych w celu weryfikowania posiadania przez daną osobę statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 z późn. zm.) – zob. § 2 ust. 7b i 8 tego rozporządzenia.