Zasady kwarantanny z powodu COVID-19 w Polsce – stan na 28.03.2022 r.

29.03.2022
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Tabela przedstawia zestawienie zasad obowiązkowej kwarantanny po narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2 i jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie z publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Radę Ministrów zmianami w regulacjach prawnych.

Definicje:
Kwarantanna1 - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

Nadzór epidemiologiczny1 – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej

Izolacja1 – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby

Ozdrowieniec1 – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej.
Według rozporządzenia Rady Ministrów z 14.12.2021 r.2 ozdrowieniec po przebyciu COVID-19 to osoba, która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2, nie poźniej niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Dotyczy to zarówno osób, u których zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono testem molekularnym, jak i antygenowym.

Osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 – według rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2021r.3 osoba, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych.
W zaleceniach ECDC4 dotyczących zasad kwarantanny i izolacji w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem wariantem Omikron termin „osoba zaszczepiona” odnosi się do osób, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Zaznaczono jednak, że ten okres po szczepieniu lub przyjęciu dawki przypominającej może w przyszłości zostać dodatkowo skrócony do 3 miesięcy w krajach, gdzie wariant Omikron będzie dominował.

Tabela: Zestawienie zasad dotyczących kwarantanny osób po narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2
Opis sytuacjiCzas trwania kwarantanny i zasady zwolnienia
Osoba skierowana na test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 z powodu podejrzenia zakażenia
nie ma obowiązku kwarantanny5
Osoba po kontakcie (z wyjątkiem domowników osóby zakażonej)
osoba zaszczepionanie ma obowiązku kwarantanny
osoba niezaszczepiona
osoba niezaszczepiona, ozdrowieniec
Domownik osoby zakażonej
osoba zaszczepionanie ma obowiązku kwarantanny5
osoba niezaszczepiona
osoba niezaszczepiona, ozdrowieniec
Domownik osoby poddanej kwarantannie
osoba zaszczepionanie ma obowiązku kwarantanny
osoba niezaszczepiona
osoba niezaszczepiona, ozdrowieniec
Pracownik opieki zdrowotnej
nie ma obowiązku kwarantanny5
Funkcjonariusze służb mundurowych
nie ma obowiązku kwarantanny5
Dziecko po kontakcie z osobą zakażoną w szkole
nie ma obowiązku kwarantanny
5obowiązek zniesiono z dniem 28.03.2022 r.
Osoby odbywające kwarantannę w dniu 28.03.2022 r. są zobowiązane dokończyć ją na dotychczasowych zasadach.

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!