Zalecenia dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19

13.07.2021
klrwp.pl

Na stronie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opublikowano dokument opracowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas, prof. UMW, którego treść publikujemy poniżej.

Badanie bilansowe jest kluczowym elementem profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pozwala na wczesną identyfikację czynników ryzyka, wykrywanie zaburzeń jeszcze w okresie zdrowia oraz wdrożenie wczesnego postępowania celem zahamowania rozwoju choroby.

Wobec stale wzrastającej częstości występowania schorzeń związanych z nieprawidłowym stylem życia (otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, wady postawy), zaburzeń psychicznych i uzależnień w populacji dzieci i młodzieży, regularna i staranna opieka profilaktyczna uwzględniająca badania przesiewowe oraz czynne poradnictwo (edukację) powinna być priorytetem każdego lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej. Działania profilaktyczne mają szczególne znaczenie w obliczu zmian w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w pandemii COVID-19 (zmniejszenie aktywności fizycznej, nauczanie zdalne, ograniczony kontakt z rówieśnikami, członkami rodziny i nauczycielami).

Sytuacja epidemiologiczna w ostatnim roku znacznie opóźniła realizację badań bilansowych i szczepień ochronnych. Duża liczba zachorowań na COVID-19 wśród wszystkich grup wiekowych wymusiła skoncentrowanie opieki na pacjentów infekcyjnych. Obecnie, mając na uwadze poprawę sytuacji epidemiologicznej, należy położyć nacisk na opiekę profilaktyczną nad dziećmi i nadrabianie ewentualnych zaległości w tym zakresie.

I. W związku ze zmianą standardu organizacyjnego teleporady (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2021 r. poz. 427), badanie bilansowe dzieci do ukończenia 6. roku życia powinny się odbywać wyłącznie w ramach wizyty osobistej.

II. W przypadku dzieci starszych można dopuścić podział badania na dwa etapy:
1. teleporadę, podczas której należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilansu, które można omówić telefonicznie, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540);
2. wizytę osobistą w poradni, podczas której należy przeprowadzić badanie fizykalne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia, zgodną z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Należy pamiętać, że jeśli Pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, świadczenie musi odbyć się w całości w formie wizyty osobistej.

Niezależnie od wybranego modelu, należy położyć nacisk na wizytę osobistą i dokładne badanie fizykalne w zakresie przewidzianym dla określonego wieku.

strona 1 z 2
Wybrane treści dla pacjenta: