Leczenie niedoczynności tarczycy. Podsumowanie wytycznych ATA 2014

Leczenie niedoczynności tarczycy. Podsumowanie wytycznych American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement 2014

15.09.2015
Na podstawie: Guidelines for the treatment of hypothyroidism prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement
J. Jonklaas, A.C. Bianco, A.J. Bauer, K.D. Burman, A.R. Cappola, F.S. Celi, D.S. Cooper, B.W. Kim, R.P. Peeters, M.S. Rosenthal, A.M. Sawka
Thyroid, 2014; 24. doi: 10.1089/thy.2014.0028