Tajemnica lekarska a dobro osób trzecich w kontekście badań genetycznych

08.03.2016
prof. dr hab. Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, 7 maja 2015 r. Kraków
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Polineuropatie